Epub Ieva E. Kalniņa ´ Mūsdienu literatūras teorijas PDF ✓ Mūsdienu ´

[Download] ➹ Mūsdienu literatūras teorijas By Ieva E. Kalniņa – Weplayit.co LU Literatūras folkloras un mākslas institūts izdevis apjomīgu kolektīvo monogrāfiju “Mūsdienu literatūras teorijas” 2013 sastādītāji Ieva E Kalniņa un Kārlis Vērdiņš kuras 16 nodaLU Literatūras folkloras un mākslas institūts izdevis apjomīgu kolektīvo monogrāfiju “Mūsdienu literatūras teorijas” 2013 sastādītāji Ieva E Kalniņa un Kārlis Vērdiņš kuras 16 nodaļās 16 literatūrzinātnieki un kultūrfilozofi sniedz koncentrētu pārskatu par galvenajām mūsdienu literatūras teorijas pieejām Grāmatā apskatītas gan pieejas kas koncentrējas uz dziļu teksta lasījumu Jaunā kritika krievu formālisms strukturālisms poststrukturālisms dekonstrukcija semiotika un naratoloģija gan arī tādas kuras lielu uzmanību pievērš darba sabiedriskajam kontekstam un tapšanas apstākļiem marksisms jaunais vēsturiskums un literatūras ant.

Ropoloģija feminisms psihoanalīze zilo teorija ekokritika postkoloniālisms apskatīta arī hermeneitiskā pieeja un mūsdienu literatūras starpdisciplinārās izpausmes formas mediju teorijas kontekstā Katras nodaļas beigās teorētiskajam izklāstam pievienots pētnieka brīvi izvēlēts latviešu autora darba lasījums attiecīgās pieejas kontekstā tā sniedzot priekšstatu par teorijas praktisko pielietojumu literāra darba analīzē Grāmatas autori ir gan LU LFMI pētnieki gan citu Latvijas humanitāro pētniecības iestāžu pārstāvji Anda Baklāne Pauls Daija Eva Eglāja Kristsone Benedikts Kalnačs Ieva E Kalniņa Ieva Kolmane Normunds Kozlovs Ojārs Lāms Sk.

mūsdienu pdf literatūras kindle teorijas download Mūsdienu literatūras kindle Mūsdienu literatūras teorijas PDFRopoloģija feminisms psihoanalīze zilo teorija ekokritika postkoloniālisms apskatīta arī hermeneitiskā pieeja un mūsdienu literatūras starpdisciplinārās izpausmes formas mediju teorijas kontekstā Katras nodaļas beigās teorētiskajam izklāstam pievienots pētnieka brīvi izvēlēts latviešu autora darba lasījums attiecīgās pieejas kontekstā tā sniedzot priekšstatu par teorijas praktisko pielietojumu literāra darba analīzē Grāmatas autori ir gan LU LFMI pētnieki gan citu Latvijas humanitāro pētniecības iestāžu pārstāvji Anda Baklāne Pauls Daija Eva Eglāja Kristsone Benedikts Kalnačs Ieva E Kalniņa Ieva Kolmane Normunds Kozlovs Ojārs Lāms Sk.

Epub Ieva E. Kalniņa ´ Mūsdienu literatūras teorijas PDF ✓ Mūsdienu ´

Epub Ieva E. Kalniņa ´ Mūsdienu literatūras teorijas PDF ✓ Mūsdienu ´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *